Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wydziały i Referaty Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego, bieżące, menu 93 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich, Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego:  Andrzej Kasper

tel.: 16 671 33 78 w. 42


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH 
 
Kierownik Referatu - Andrzej Kasper

Inspektor: Magdalena Maksymowicz
Stanowisko ds. działalności gospodarczej

tel.:
16 671 33 78 w. 32 lub 16 671 32 35
 

Inspektor: Wojciech Olszański
Stanowisko ds. archiwizowania dokumentów 

tel.:
16 671 33 78 w. 38
 

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich należy:

1) z zakresu ewidencji ludności:

a) Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,

b) sporządzanie spisów wyborców przy wszystkich wyborach, spisach, referendach,

c) realizacja zadań na rzecz umacniania dyscypliny meldunkowej oraz współpraca z organami zobowiązanymi do podejmowania działań w tym zakresie,

d) prowadzenie zbioru danych osobowych,

e) prowadzenie gminnych zbiorów meldunkowych (stałych mieszkańców, byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy),

f) prowadzenie postępowań w sprawie wymeldowania z Urzędu,

g) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji ludności i utraconych dowodów osobistych w formie zaświadczeń, na  zasadach określonych w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

h) analiza zmian demograficznych na terenie Gminy i przed składanie informacji dyrektorom szkół, osobom prowadzącym sprawy oświatowe,

i) prowadzenie spraw repatriantów w zakresie należącym do  Gminy,

j) organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji i rejestracji wojskowej,

k) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem osób do pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,

l) obsługa aplikacji ŹRÓDŁO (rejestr PESEL);

2) z zakresu dowodów osobistych

a) prowadzenie spraw z zakresu wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty,

b) prowadzenie ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,

c) obsługa aplikacji ŹRÓDŁO (rejestr DO);

3) z zakresu działalności gospodarczej:

a) przyjmowanie wniosków o wpis do CEIDG, zmianę wpisu, dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej, wykonanie wpisu o wznowieniu działalności gospodarczej oraz o wykreśleniu wpisu,

b) rozpatrywanie wniosków o wydanie zezwolenia na detaliczną i gastronomiczną  sprzedaż napojów alkoholowych,

c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych, w placówkach gastronomicznych oraz zezwoleń jednorazowych,

d) prowadzenie rejestrów wydanych zezwoleń oraz bieżąca analiza wykorzystania limitu na sprzedaż napojów alkoholowych,

e) przeprowadzanie postępowań w sprawie cofania wydanych zezwoleń;

4) z zakresu prowadzenia archiwum:

a) prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego,

b) prowadzenie spraw związanych z terminowym przekazywaniem akt przez komórki

organizacyjne Urzędu,

c) prowadzenie rejestrów i przechowywanie dokumentów gminnych zgodnie z obowiązującym prawem,

d) prowadzenie spraw związanych z niszczeniem dokumentów do tego przeznaczonych,

e) udostępnianie przechowywanych w archiwum dokumentów osobom upoważnionym;

5) z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

a) prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową w Gminie, w tym nadzór

nad wyposażeniem obiektów gminnych w niezbędne oznakowanie oraz wyposażenie

przeciwpożarowe,

b) współpraca z komendą powiatową straży pożarnej w zakresie gotowości operacyjno-bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnej funkcjonujących na terenie Gminy,

c) rozliczanie miesięcznych kart pracy pożarniczych pojazdów samochodowych i sprzętu

OSP oraz rozliczanie udziału jednostek w działaniu ratowniczo- pożarniczym,

d) koordynowanie przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpożarową w gminie,

e) koordynowanie ubezpieczenia członków OSP i samochodów pożarniczych, a także

posiadania przez kierowców OSP odpowiednich badań i kwalifikacji,

f) współudział przy organizowaniu zawodów sportowo-pożarniczych oraz turniejów

wiedzy pożarniczej dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy,

g) opracowywanie rocznego planu wydatków na utrzymanie jednostek OSP.

 

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:

 1. rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów,
 2. wydawanie odpisów zupełnych i skróconych z aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 3. przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,
 4. prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości, zgodnie z ustawą prawo o aktach stanu cywilnego,
 5. wydawanie zaświadczeń,
 6. rejestracja orzeczeń sądowych, decyzji, oświadczeń w formie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego,
 7. nanoszenie przypisków w aktach stanu cywilnego,
 8. prowadzenie kat zbiorczych i skorowidzów dla ksiąg stanu cywilnego,
 9. przygotowywanie wniosków o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie,
 10. współpraca z organami ewidencji ludności, dowodów osobistych, Urzędami Stanu Cywilnego oraz instytucjami w zakresie stanu cywilnego,
 11. prowadzenie archiwum USC oraz właściwe zabezpieczenie zbiorów w tym archiwum,
 12. udzielanie ślubów,
 13. obsługa aplikacji ŹRÓDŁO (rejestr USC)

 

 

 

Metryka

sporządzono
2012-12-30 przez
udostępniono
2012-12-30 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-11-30 08:32 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
5972
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.