Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Sekretarz
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Sekretarz, bieżące, menu 39 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Sekretarz

Sekretarz

Ryszard Kostelecki

Stanowisko: Sekretarz Gminy

tel.: (16) 671-33-78


 Do zadań Sekretarza według "Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica" należy:

1) wykonywanie obowiązków Wójta w czasie nieobecności wójta i jego zastępcy,
2) wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Wójta,
3) nadzór nad działalnością i prawidłową realizacją zadań przez wydziały, referaty i samodzielne
stanowiska Urzędu,
4) nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych Gminy,
5) opracowywanie projektów regulaminów i ich zmian,
6) kierowanie pracą Referatu OrganizacyjnoAdministracyjnego,
7) dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych,
8) opracowywanie zakresów obowiązków pracowników, kierowników wydziałów ireferatów,stanowisk pracy bezpośrednio podległych Wójtowi,
9) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych zdoskonaleniem kadr,
10) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzania procedury naboru pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
11) nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej i przeprowadzaniem egzaminów dla nowo zatrudnionych pracowników Urzędu,
12) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
13) zapewnianie sprawnego obiegu dokumentów i przestrzegania aktów regulujących organizację i czas pracy Urzędu,
14) koordynacja działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu oraz nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników,
15) nadzór nad prawidłowym wykonywaniem czynnościkancelaryjnych i obiegiem informacji w Urzędzie,
16) przedkładanie Wójtowi propozycji szczegółowego podziału zadań pomiędzy komórki organizacyjne Urzędu w celu uzyskania maksymalnej efektywności pracy,
17) współpraca z obsługą prawną Urzęduw celu zapewnienia zgodności wydawanych decyzji idziałania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
18) nadzór nad publikacją prawa miejscowego, obwieszczeń oraz innych informacji ocharakterze publicznym w Biuletynie Informacji Publicznej,
19) zapewnianie obsługi sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji,
20) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na sesje Rady,
21) prowadzenie rejestru uchwał Rady, zarządzeń Wójta, sporządzanie informacji o realizacji uchwał Rady, zarządzeń Wójta,
22) prowadzenie rejestru udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
23) koordynacja przebiegu kontroli zewnętrznych,
24) koordynacja czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
25) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
26) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta

 

Metryka

sporządzono
2012-12-03 przez
udostępniono
2012-12-03 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-10-01 12:18 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
6286
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.