Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINA - INFORMACJE Wójt
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wójt, bieżące, menu 38 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wójt

Wójt

Tomasz Szeleszczuk
 
tel.: 16 671-33-78

e-mail: zuragmina@wp.pl


 

Do zadań Wójta według Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Żurawica należy:

1.Do zakresu zadań Wójta Gminy, należy w szczególności

1) kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) wykonywanie uchwał Rady Gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa, wszczególności:

a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy,

b) określanie sposobu wykonywania uchwał,

c) gospodarowanie mieniem komunalnym,

d) wykonywanie budżetu,

3) przygotowywanie i przedkładanie Radzie projektu budżetu,

4) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

5) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,

7) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,

8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

9) opracowywanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie iodwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,

10) kierowanie działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęsk żywiołowych lub ich usunięcia,

11) wydawanie, w przypadkach niecierpiących zwłoki, w formie zarządzenia, przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego,

12) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy określonych odrębnymi przepisami,

13) zapewnianie wykonywania zadań zarządzania kryzysowego,

14) przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

15) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisamiprawa oraz uchwałami Rady.

2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastępcy Wójta i Sekretarzowi.

3. Wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową Gminy.

4. Wójt może powierzyć pracownikom Urzędu, za pisemnym potwierdzeniem, określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej.

5. Wójt może upoważnić pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji windywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

Metryka

sporządzono
2012-12-03 przez
udostępniono
2012-12-03 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2021-10-01 12:18 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
206385
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.