Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa OCHRONA ŚRODOWISKA Decyzje środowiskowe
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Decyzje środowiskowe, bieżące, menu 345 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Decyzje środowiskowe

Data wytworzenia 2022-10-18, ostatniej modyfikacji 2022-10-18 14:33

Zawiadomienie o zakończeniu popstępowania administracyjnego

OŚG-11.6220.07.06.2022 Żurawica, dnia 18.10.2022 r. Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2022 poz. 2000) dalej jako kpa, Wójt Gminy Żurawica zawiadamia, że w Urzędzie Gminy Żurawica (pokój nr 21) w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się i wypowiedzieć co do zebranych dowodów
Data wytworzenia 2022-09-05, ostatniej modyfikacji 2022-09-20 14:26

Decyzja utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Żurawica z dnia 13 kwietnia 2022 r. znak: OŚG-II.6220.15.22.2021/2022

SKO.4170.13.2022 Przemyśl, dnia 5 września 2022 r. DECYZJA Na podstawie art. 138 5 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postęp administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 71 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i la, ust. 2, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko
Data wytworzenia 2022-08-02, ostatniej modyfikacji 2022-08-10 10:21

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OŚG-II.6220.15.13.2022 Żurawica, dnia 02.08.2022 r. PODANIE INFORMACJI O WYDANEJ DECYZJI DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) dalej jako „ustawa”, w zw. z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Data wytworzenia 2022-08-03, ostatniej modyfikacji 2022-08-03 14:22

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OŚG-II.6220.15.12.2022 Żurawica, dnia 02.08.2022 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), (dalej: „k.p.a.” ), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art. 84 ust.
Data wytworzenia 2022-05-23, ostatniej modyfikacji 2022-05-24 09:39

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki"

WOOŚ.420.13.1.2021.PW.97 Rzeszów, dnia 23 maja 2022 r. Według rozdzielnika W związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zmiana koncesji nr 100/94 na wydobywanie gazu ziemnego ze złoża Przemyśl oraz ze złoża Buszkowiczki”, zwracam się z prośbą o poinformowanie stron postępowania, m.in. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
Data wytworzenia 2022-05-13, ostatniej modyfikacji 2022-05-16 13:39

Obwieszczenie o wszczęciu postępownaia adminitracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚG-II.6220.05.07.22 Żurawica, dnia 13.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
Data wytworzenia 2022-05-13, ostatniej modyfikacji 2022-05-16 10:54

Obwieszczenie o wszczęciu postępownaia adminitracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

OŚG-II.6220.07.05.22 Żurawica, dnia 13.05.2022 r. OBWIESZCZENIE Zgodnie z art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
Data wytworzenia 2022-05-12, ostatniej modyfikacji 2022-05-13 11:37

Zawiadomienie od decyzji Wójta Gminy Żurawica z dnia 13.04.2022 r. znak OŚG-II-6220.15.22.2021/2022

OŚG-11-6220.15.29.2021/2022 Żurawica, dnia 12.05.2022 r. ZAWIADOMIENIE Działając na podstawie art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735), Wójt Gminy Żurawica zawiadamia, że w dniu 11.05.2022 r. wpłynęło do tut. organu odwołania: 1. Piotr Lenar, 37-712 Orzechowce 91 2. Andrzej Superson, 37-712 Orzechowce 205 3. Renata Rabska, 37-712 Orzechowce 73 4. Elżbieta Superson, 37-712 Orzechowce 205 5.
Data wytworzenia 2022-04-26, ostatniej modyfikacji 2022-04-26 14:23

Informacja

OŚG-II-6220.15.24.2021/2022 Żurawica, dnia 26.04.2022 r. INFORMACJA W nawiązaniu do pisma znak OŚG-II-6220.15.23.2021/2022 z dnia 13.04.2022 r. Wójt Gminy Żurawica informuje, ze zapis umieszczony na wyżej przytoczonym piśmie brzmiący: „Z treścią oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Żurawica, ul. Jana Pawła II 1, 37-710 Żurawica, pokój nr 21, od poniedziałku do piątku w godz.
Data wytworzenia 2022-04-13, ostatniej modyfikacji 2022-04-13 11:12

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

OŚG-II.6220.15.22.2021/2022 Żurawica, dnia 13.04.2022 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Działając na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), (dalej: „k.p.a.” ), w związku z art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz z art.
1 / 6
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.