Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa PODATKI Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bieżące, menu 320 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja śmieciowa - druki do pobrania

Deklarację należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Żurawica.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, który zobowiązani są złożyć właściciele domków jednorodzinnych, lub wielorodzinnych, nieruchomości, można pobrać tutaj: zurawica.pl. zakładka Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), Ochrona środowiska, Odbiór odpadów komunalnych oraz Podatki , deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

UWAGA!

Deklarację można składać osobiście lub drogą pocztową na adres:

Gmina Żurawica,
ul. Ojca św. Jana Pawła II  1
37-710 Żurawica

 

 

Nieruchomości zamieszkałe

Stawka którą należy wybrać i wpisać:

33,50 zł / osoba na miesiąc – odpady komunalne segregowane

3,00 zł / osoba na miesiąc – stawka zwolnienia za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kopostowniku przydomowym

 Wpłaty należy dokonywać do końca miesiąca w kasie Urzędu Gminy Żurawica lub na rachunek bankowy

 

Urzędu Gminy Żurawica 56 9113 0004 2001 0000 0127 0032

 

Wójt Gminy Żurawica informuje, iż właściciele nieruchomości chcący skorzystać ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Częściowe zwolnienie przysługuje od miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Na podstawie Uchwały nr XXV/192/20 Rady Gminy Żurawica z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na terenie Gminy Żurawica, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym od 01-01-2022 r. uchwalono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3,00 zł za osobę zamieszkującą nieruchomość.

W związku z podjętą uchwałą od 01-01-2022 r. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 33,50 zł za 1 zamieszkałą osobę, stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi została ustalona w wysokości 100,50 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zmianie uległy obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) - właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć korektę deklaracji w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklarację za miesiąc styczeń należy składać do 10 lutego i analogicznie w miesiącach następnych). Ponadto zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Do złożonej korekty deklaracji należy dołączyć oświadczenie, w którym zostanie opisana sytuacja powodująca konieczność dokonania zmiany wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2) śmierć mieszkańca – korektę deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia zgonu;

3) w przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych - obowiązuje 14–dniowy termin na złożenie deklaracji;

W sytuacji zakończenia zamieszkiwania lub  braku wytwarzania odpadów komunalnych np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia w dołączonym oświadczeniu należy wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia pierwszej i każdej kolejnej (w przypadku zmiany danych) deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny w wysokości do 5 000,00 zł wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zgodnie z art. 274a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, w ramach czynności sprawdzających, w przypadku niezgodności złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w części dotyczącej ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, składający deklarację będą wzywani do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji poprzez złożenie stosownych dokumentów potwierdzających fakt zmiany miejsca zamieszkania poza teren Gminy Żurawica.

Natomiast w przypadku uchylania się od obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wszczynane postępowania zmierzające do ustalenia prawidłowej ilości osób zamieszkujących pod wskazanym adresem.

 

Sztuka segregowania odpadów w Gminie Żurawica!

  1. papier i tektura (worek koloru niebieskiego) WRZUCAĆ: gazety, czasopisma, katalogi, papier szkolny i biurowy, papier pakowy, książki o miękkich okładkach, torebki papierowe, pudełka kartonowe i tekturowe, tekturę NIE WRZUCAĆ: zabrudzonego i tłustego papieru, papieru z folią, kartonów po mleku i napojach, papieru przebitkowego, worków po cemencie, tapet.
  2. tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe (worek koloru żółtego) – WRZUCAĆ: butelki po napojach (zgniecione), butelki po płynach do mycia, worki, reklamówki, plastikowe koszyczki po owocach, puszki po napojach, puszki po konserwach, kapsle. NIE WRZUCAĆ:  butelek i pojemników z zawartością, butelek i pojemników po olejach, opakowań po lekach, butelek po płynach chłodniczych, pojemników po wyrobach garmażeryjnych, zabawek, sprzętu AGD, styropianu, opakowań po aerozolach, puszek po farbach, baterii.
  3. szkło bezbarwne (worek koloru zielonego)  WRZUCAĆ- bezbarwne butelki i słoiki po napojach i żywności, bezbarwne butelki po napojach alkoholowych, bezbarwne szklane opakowania po kosmetykach. NIE WRZUCAC – szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, szkła okiennego, żarówek, luster, lamp neonowych, i fluorescencyjnych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych.                                                   
  4. szkło kolorowe (worek koloru zielonego) -  WRZUCAC - kolorowe butelki i słoiki po napojach i żywności, kolorowe butelki po napojach alkoholowych, kolorowe szklane opakowania po kosmetykach. NIE WYRZUCAC - szkła stołowego, fajansu, porcelany i ceramiki, szkła okiennego, żarówek, luster, lamp neonowych, i fluorescencyjnych, reflektorów, izolatorów, szkła żaroodpornego, szkła okularowego, ekranów i lamp telewizyjnych, szyb samochodowych. kolor brązowy - odpady zielone
  5. odpady biodegradowalne ( worek koloru brązowego) WRZUCAĆ – resztki roślinne, chwasty, odpadki zwierzęce, odpady kuchenne, popiół drzewny, torf, gnojówka, obornik, krowieniec, skorupki jaj, włosy, sierść, papier (niezadrukowany), zmiotki, fusy, darń, osady denne z sadzawki, liście i skoszona trawa, kora drzew, drobne lub rozdrobnione gałęzie. NIE WRZUCAĆ – roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi, związków wapnia, materiału niedostatecznie rozdrobnionego, materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu, materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie, np. skórki pomarańczy, bananów, i innych cytrusów.

 

Odpady budowlane i z rozbiórki – na zgłoszenie telefoniczne do Urzędu Gminy – tel. 16 6713 232 lub ZAKŁAD OCZYSZCZANIA „B I M DYBKOWIE”  - tel.  16 6713 166                     

 

Wszystkie rodzaje odpadów, które widnieją pod nazwą” NIE WRZUCAĆ” należy umieszczaćw pojemniku lub worku przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych. 

 

Metryka

sporządzono
2019-01-16 przez
udostępniono
2019-01-16 00:00 przez Sliwiński Sebastian
zmodyfikowano
2022-01-04 10:23 przez Sliwiński Sebastian
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2352
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.