Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa OCHRONA ŚRODOWISKA Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), bieżące, menu 290 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Harmonogram pracy PSZOK


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się na terenie oczyszczalni ścieków

w miejscowości Wyszatyce.

 

Telefon kontaktowy: 579 470 091

 

PSZOK jest czynny w godzinach:

Wtorek – 7:30 - 15:30
Środa – 7:30 - 15:30
Czwartek – 7:30 - 15:30
Piątek – 7:30 - 15:30
Sobota – 7:30 - 15:30

 


 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Wyszatycach

 • 1
  Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK.

                                                                      

 • 2

 1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne wytworzone i dostarczone przez mieszkańców Gminy Żurawica.

 2. W PSZOK odbierane są tylko i wyłącznie wskazane poniżej rodzaje odpadów komunalnych:

Opakowania z papieru i tektury

 

Opakowanie z tworzyw sztucznych

 

Opakowanie ze szkła

 

Opakowania wielomateriałowe

 

Metale

 

Zużyte opony maks. 10 sztuk/nieruchomość zamieszkałą/ rok

 

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 1000kg/nieruchomość zamieszkałą/ rok

 

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione

 

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

Szkło

 

Tworzywa sztuczne

 

Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek

Przeterminowane leki, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, chemikalia

 

Papier i tektura

 

Rozpuszczalniki

 

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

 

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

Urządzenia zawierające freony

 

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki

 

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne

 

Bioodpady

 

Tekstylia i Odzież

Odpady wielkogabarytowe

Odpadowa papa

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 01 03 (wełna mineralna)

 

 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych

 

 • 3
 1. Przyjęcia odpadów do PSZOK-u dokonuje upoważniony pracownik Urzędu Gminy w Żurawicy.
 2. Przyjęcie dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu.
 3. Korzystający z PSZOK-u zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu i do wykonywania poleceń pracownika Punktu w zakresie przekazania odpadów.
 • 4
 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Żurawica po okazaniu aktualnego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentem tożsamości.
 2. Odpady dostarczone do PSZOK-u muszą być posegregowane.
 3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami.
 • 5

Do PSZOK-u nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

 - materiały izolacyjne tj. styropian zanieczyszczony (klejem zaprawą murarską, ziemią itp.),

 - zmieszane odpady komunalne,

 - zmieszane odpady budowlane,

 - opony z pojazdów rolniczych, dostawczych, ciężarowych

 - odpady rolnicze m.in. folia, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania typu Big Bag, opakowania po nawozach.

                                                      

 • 6

Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK-u potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.

 • 7
 1. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących

 

 

Zgodnie z regulaminem, PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców Gminy Żurawica po okazaniu aktualnego (za ostatni miesiąc kalendarzowy) dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dokumentami tożsamości.

 

DO POBRANIA:

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Metryka

sporządzono
2018-05-07 przez Wójt Gminy Żurawica
udostępniono
2018-05-07 00:00 przez Godos Agata
zmodyfikowano
2022-09-12 09:00 przez Godos Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1699
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.