Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Stypendia
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Stypendia, bieżące, menu 239 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Stypendia

Stypendia

Już od 1 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

 

Wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi załącznikami składamy w okresie od 1 września do 15 września 2022 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żurawicy mieszczącym się przy ul. Marcina Króla 3.

 

- boys-ge78800ded_1920.jpg

 

W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2022 r. po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie pod numerem:                         

Żurawica – 16 8889730, 16 8889732, 16 8889733, 16 8889735

Wyszatyce, Buszkowice  – 16 6723842

Bolestraszyce, Buszkowiczki -16 8889734

Orzechowce, Batycze -16 8889732

Kosienice – 16 8889733

Maćkowice – 16 888 9735

 

1. Warunkiem koniecznym przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Żurawica.
2. Stypendium szkolne jest świadczeniem o charakterze socjalnym, zależnym od dochodu na osobę w rodzinie (600 zł/os.), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
3. Przyjmuje się, że z gospodarstwa rolnego o powierzchni powyżej  1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł, zgodnie z art. 8 ust. 9 ww. ustawy o pomocy społecznej.
4. Świadczenie przysługuje:
- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauk;
5. Ustalenie dochodu: wszystkie dochody członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Ustalanie dochodu bez względu na źródło i tytuł oznacza dochód wypłacony przez każdego płatnika i na podstawie każdego tytułu prawnego. Może to być dochód m.in. wynikający ze stosunku pracy, umowy zlecenia lub o dzieło, pracy dorywczej, świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, otrzymywania rent i emerytur, alimentów/funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla bezrobotnych, czynszu dzierżawnego, działalności gospodarczej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, otrzymywania stypendiów stażowych i szkoleniowych, zasiłków okresowych, zasiłków stałych, dodatku mieszkaniowego oraz energetycznego, stypendiów z innych źródeł np. z tytułu nauki zawodu itp.).
6. Wysokość stypendium szkolnego uzależnia się od wysokości dochodu na osobę w rodzinie. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Jednocześnie przypominamy, że w ramach przyznanego stypendium możemy dokonać zakupu tylko i wyłącznie określonych produktów (kwalifikowanych).

 

Wydatki kwalifikowane do refundacji wydatków w ramach stypendium szkolnego:                 

- podręczniki, ćwiczenia szkolne (nierefundowane w ramach innych programów pomocowych) słowniki, encyklopedie, tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, mapy, globusy, literatura zawodowa związana z edukacją itp.,)                                                                     

- przybory szkolne: długopisy, ołówki, kredki, flamastry, linijki, piórniki, farby, kartony, bloki rysunkowe, brystol, kalkulatory, teczki szkolne, okładki itp.,                                                     

- tornister, plecak szkolny, worek na obuwie,                                                                                     

- komputer, klawiatura, myszka, drukarka itp.,                                                                                     

- sprzęt sportowy związany z uprawianą przez ucznia dyscypliną sportową (wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w zajęciach),                                                                   

- strój sportowy na zajęcia wychowania fizycznego - dresy, bluzy dresowe, spodenki sportowe, T-shirt, koszulki sportowe,                                                                                                        

- obuwie sportowe typu: adidasy, tenisówki, halówki, trampki- na obowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,

- pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych  poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów zamieszkania w internacie,                                                                                                                      

- poprzez sfinansowanie albo dofinansowanie kosztów dojazdu; zakup biletu miesięcznego, 

- inne związane bezpośrednio z obowiązkowymi zajęciami w szkole.

 

Każdy rodzić wraz z wnioskiem otrzyma szczegółową informację dotyczącą wydatków kwalifikowanych.                                                                                                                             

Nie można finansować zakupu:                                                                                                          

- obuwia i odzieży codziennego użytku (kurtki, kurtki sportowe, swetry, czapki, sandały, buty, bielizna osobista),                                                                                                                           

- stroje odświętne,                                                                                                                                    

-szafy                                                                                                                                                                                                                     - - wyżywienia w szkole i internacie, ubezpieczenia uczniów, itp.                                                           

- zakupu produktów na raty.

 

Faktury i rachunki

- przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, wystawionych na rodzica, opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia,                                                                                        

- jeżeli zakupiony towar w nazwie umieszczonej na fakturze lub rachunku ma tylko kody, oznaczenia symbolem lub skróconą nazwą, to powinna być dopisana pełna nazwa zakupionego towaru potwierdzona pieczęcią sprzedawcy i podpisem wystawcy faktury lub rachunku,                                                                                                                                          

- płatności za fakturę lub rachunek dokonane przelewem - wymaga dołączenia potwierdzenia przelewu.

Jednocześnie przypominamy, iż Wnioskodawcy korzystający z pomocy materialnej o charakterze socjalnym zobowiązani są niezwłocznie w terminie do 7 dni poinformować organ udzielający pomocy, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia.

 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.)
  • ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2021 r. poz.2268 ze zm.)
  • uchwała Rady Gminy Żurawica  Nr XXX/282/09 z dnia 17.10.2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego sposób, formy i tryb udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

 

POBIERZ WNIOSEK:

Metryka

sporządzono
2016-08-09 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurawicy
udostępniono
2016-08-09 00:00 przez Godos Agata
zmodyfikowano
2022-09-01 11:33 przez Godos Agata
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
2150
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.