Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Żurawica
Menu góra
Strona startowa PRAWO LOKALNE Konsultacje publiczne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Konsultacje publiczne, bieżące, menu 146 - BIP - Urząd Gminy Żurawica”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Konsultacje publiczne

Konsultacje publiczne

Informacja o wynikach konsultacji
Zarządzenie nr 16/2014 

Wójta Gminy Żurawica 

z dnia 14.03.2014

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji „Programu współpracy Gminy Żurawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2019”

             Na podstawie § 3 ust. 1 uchwały Rady Gminy Żurawica nr XLIV/392/10 z dnia 14 października 2010 roku w szczegółowego określenia sposobu przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zarządzam:

 § 1

Przeprowadzenie konsultacji „Programu współpracy Gminy Żurawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2019” z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 2

  1. Celem konsultacji jest wyrażenie opinii, zgłoszenie uwag lub propozycji zmian w „Programie współpracy Gminy Żurawica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2014 – 2019”
  2. W konsultacjach mogą brać udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Żurawica. 
  3. Zgłoszenia opinii, uwag i propozycji należy dokonać na formularzu zgłoszenia opinii stanowiącym załącznik do uchwały rady Gminy Żurawica nr XLIV/392/10 z dnia 14 października 2010 roku, poprzez wypełnienie go i złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Żurawica lub przesłaniu na adres email urzędu zuragmina@wp.pl do dnia 28.03.2014r. (decyduje data wpływy do Urzędu Gminy Żurawica lub data wpływ na skrzynkę email urzędu).
  4. Konsultacje rozpoczynają się z dniem 14.03.2014r, trwają 14 dni i kończą się z dniem 28.03.2014r.
  5. W dniu 31.03.2014r. zostanie przeprowadzone analiza zgłoszonych opinii, uwagach i propozycji i podsumowanie konsultacji, a informacja o jej wynikach konsultacji oraz sposobie ich uwzględnienia w programie zostanie zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Żurawica oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Żurawica.

 § 3

Zarządzenie o przeprowadzeniu konsultacji zostanie zamieszczone w BIP Urzędu Gminy Żurawica oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy Żurawica.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żurawica

Janusz Szabaga


Metryka

sporządzono
2014-03-21 przez
udostępniono
2014-03-21 00:00 przez Wojciech Wardęga
zmodyfikowano
2014-04-07 14:55 przez Wojciech Wardęga
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
3802
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.